போன்சாய் குழந்தைகள்

This entry is part of 40 in the series 20031225_Issue

ரமா


அடுக்குமாடி வீடுகளில்
கனவுத் தாவரங்களாய்
போன்சாய்கள்

கால்களைச் சுற்றிச் சுற்றி வரும்
பொமரேனியன்கள்

வளைய வரும் நண்பர்களாகத்
தொட்டிகளில் வண்ணமீன்கள்

வழி தப்பி வந்த
வண்ணத்துப் பூச்சி
ஓய்வாய் அமரும்
ஆர்க்கிட் பூக்கள்

வீட்டுப் பாடச் சுமையில்
விளக்கடியில் உறங்கும்
குழந்தை

அடுக்குமாடி வீடுகளில்
கனவுத் தாவரங்களாய்
போன்சாய்கள்
-ரமா
***

Series Navigation