தேர்.

This entry is part of 44 in the series 20031113_Issue

அருண்பிரசாத்.


நிலையிலிருந்து நகர்கிறது தேர்
நகர்வலம் காண.

மாலை மணிகளுடன்
விழாக்கால அலங்காரம்
ஆண்டுக்கொருமுறை.

தொங்கும் வண்ண சுருள்திரை
கைகளை ஆட்டியபடி,
தொடரும் மக்கள் குதூகலத்தில்
ஆண்டு சோகத்தை மெல்ல இறக்கிவைத்து
திரும்பும் அதன் நிலைக்கு.

வயது கூடுகிறது தேருக்கும்.
———–

everminnal@yahoo.com

Series Navigation