தோள்களை நிமிர்த்திடு

This entry is part of 39 in the series 20030925_Issue

சத்தி சக்திதாசன்


தோள்களை நிமிர்த்திடு என் தோழா
தோல்விகள் உனக்கில்லை என் தோழா

வயல்களில் நீ சிந்தும் வியர்வை
வயிற்றுக்கு உணவாய் மாறுது உலகில்
வறுமையில் நீ காணும் வாட்டம்
வதைத்திடும் வகை காணவே நீ
தோள்களை நிமிர்த்திடு என் தோழா
தோல்விகள் உனக்கில்லை என் தோழா

உழைப்பது ஒன்றே உன் வேதம்
உண்மைத் தெய்வம் உன் தொழிலே
காலங்கள் தோறும் உன் கலக்கம்
கலைத்திடும் வகை காணவே நீ
தோள்களை நிமிர்த்திடு என் தோழா
தோல்விகள் உனக்கில்லை என் தோழா

தவிப்பினில் வாடிடும் உன் நிலை மாற
தரணியில் உன் வாழ்க்கை செழித்தோங்க
பசி எனும் பெருநோயை அழித்தொழிக்க
பதறாமல் ஒன்றாய் நீ சேர்ந்து அவனியில்
தோள்களை நிமிர்த்திடு என் தோழா
தோல்விகள் உனக்கில்லை என் தோழா

சத்தி சக்திதாசன்
sathnel.sakthithasan@bt.com

Series Navigation