திறந்த புத்தகம்

This entry is part of 14 in the series 20010129_Issue

சிவகாசி திலகபாமா


திறந்த புத்தகமாகவே அவள்

யாராலும் திருப்பிப் பார்க்க முடியாத

பக்கங்களுடன்

தாய்க்கு ஒரு பக்கம்

தந்தைக்கு ஒரு பக்கம்

தோழனுக்கொரு பக்கம்

தோழிக்கொரு பக்கம்

காதலனுக்கொருபக்கம்

கணவருக்கொருபக்கம்

உறவுக்கொருபக்கம்

ஊருக்கொருபக்கம்

ஒருவர் பக்கம்

அடுத்தவர் காண முடியா

ரகசிய தன் முதுகாய்

எப்பொழுதும் அவள்

திறந்த புத்தகமாகவே யாராலும்

திருப்பிப்பார்க்க முடியாத பக்கங்களுடன்

வாசிக்க முடியாத கிறுக்கல்களுடன்

காக்கைக் கூடென

கருவேலமுட்களும்

குச்சிகளும் நாரும் நிறைந்த

சிடுக்குகளுடன்

குத்தும் முட்களிருப்பினும்

குஞ்சுகள் தாங்கும்

நெஞ்சமுடன் அவள் மனமும்

Series Navigation