அழுக்கு

This entry is part [part not set] of 40 in the series 20030809_Issue

புகாரி, கனடா


உடலழுக்கில்லா
ஒரு பொழுதுண்டா ?

மலம் சுமக்கிறோம்!

O

உள்ள அழுக்கென்பதென்ன
இல்லாப் பொருளா ?

சிதறும் எண்ணங்களை
முற்றும்
உதறிக் களைவது
என்றும்
முற்றுப்பெற முடியாத
வெற்றுக்கலை!

O

பின்
அழுக்கற்றுப் போகும்
நாள்தான் எது ?

அழுக்கல்ல இவையென்று
அமைதிகொள்ளும் போதே
நாம்
அழுக்கற்றுப் போவோம்

காலங்காலமாய்க்
கற்பிக்கப்பட்ட
அழுக்குகளே
நமக்குள்
நீங்காத அழுக்கு!

*

புகாரி, கனடா
buhari@rogers.com

Series Navigation

புகாரி

புகாரி