செந்தில்

This entry is part of 42 in the series 20030828_Issue

ஆதர்ஷ் ராவ்


பந்தல் நட்டு
மைக்செட் கட்டி
போஸ்டர் ஒட்டி
சீரியல் லாம்ப் மாட்டி

சில்லறை சேர்த்து
பீடிக் கட்டோடு
படம் பார்ப்பான்
பத்துவயது செந்தில்

உயிர் உயிர்மெய்
எழுத்துகளில் தொடங்கும்
வசவுகள் வாயில்
சகஜமாய்ப் புழங்கும்

அன்பாய்க் கேட்டால்
முறைத்துப் பார்ப்பான்
தட்டிக் கேட்பின்
விரைந்து ஒளிவான்

காரணம் கேட்டால்
தந்தை என்பான்
மீண்டும் கேட்டால்
தாயைச் சொல்வான்

வயதேறி பதின்மூன்றில்
ப்ளாக் டிக்கெட்
விற்றான்; சகவாசம்
கொடுத்த தைரியத்தில்

நிழலான தொழிலுக்கு
முனைப்போடு ஆள்
சேர்த்தான்; நேற்று
இரவு குடித்த

விஷச்சாராயத்தால்
புள்ளிவிவரம் ஆனான்

itsaadharsh@hotmail.com

Series Navigation