உனக்காக

This entry is part of 31 in the series 20030525_Issue

சுந்தர் பசுபதி


அருகே கிடத்தி
கதை சொல்லி தூங்க
வைக்க தகப்பனுக்கு
சமயமில்லை
ஆதுரமாய் சோறூட்டி
விக்கலுக்கு நீர் தர
அன்னைக்கும்
வாய்க்கவில்லை
ஆண்டுக்கோர்முறை
தூர தேசத்தில் இருந்து
பரிவோடு எனை பார்க்க
பாட்டி மட்டும் வருவாள்..
பள்ளியில் என் ப்ரிய
மெக்ஸிகன் ஸ்நேகிதி
பின் என் கறுப்பின
விளையாட்டு தோழன்
அரிதாய் சில ஐரோப்பிய
சகாக்கள்
பகலின் தனிமையில்
என் ஜன்னலோரக் குருவி
கலர் கலராய் முகம் காட்டி
வெறுமை கொல்லும்
கார்ட்டூன் டா.வி
திடுக்கென்ற விழிப்பு
தரும் துர்சொப்பனங்கள்

இத்தனை மட்டுமே
இருக்கும் என் சிறு உலகுள்

அம்மா . அப்பா மட்டும் ஓடி ஓடி
பொருள் சேர்ப்பர்

எல்லாம் எனக்காம்….!

-சுந்தர் பசுபதி
sundar23@yahoo.com

Series Navigation