விழைவோம் வா..

This entry is part of 27 in the series 20030413_Issue

மோகனா.


கால தேவனின்
காலம் தவறாமையின் பரிசு.
மற்றுமொரு புது வருடம்.

இந்த முறையாகிலும்,
உணர்வோம் வா..
பரிசளித்த காலமவன்
முக்கியம்.

கடந்த காலத்தின்
தவறுகள் பாடமாக்கி
இனியாவது
தவறுதல்களின் எண்ணிக்கை
குறைப்போம் வா.

நிலவின் கலங்கம்
துடைத்தல் வேண்டாம்,
குறைந்தபட்சம்
நம் மனதின் கலங்கம்
அழிப்போம் வா.

மூழ்காமல் முத்தெடுக்கும்
சுட்சமம் தேடுதல் விடுத்து,
சிப்பியாகிலும் சேகரிப்போம் வா.

பகைக்கு மாற்றாக
புன்னகையை பரிசளிப்போம்.

வீண் வார்த்தைகளில்
கோட்டை கட்டுதல் விடுத்து
மெளனமாய் சில செங்கலாவது
சுட்டிடுவோம் வா.

தீயையும், நீரையும்
சமமாக கானும்
முதிர்ச்சி வளர்போம் வா.

நம்
முயற்சிகள் அரும்புகளாகவும்
புன்னகை மலராகவும்
வெற்றிகள் மாலையாகவும்
அமைந்திட விழைவோம் வா
இந்த புது வருட தினத்தில்.

*******
மோகனா.
MohanaLakshmi.T@in.efunds.com

Series Navigation