இதழ்  • மைக்ரோசாஃப்ட் செய்திகள்

    மைக்ரோசாஃப்ட் செய்திகள்

    This entry is part of 52 in the series 20040422_Issue மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனமும் மின்னசோட்டா (அமெரிக்க மாநிலம்) அரசாங்கமும் ஒப்பந்தத்துக்கு வந்திருக்கின்றன. ஐந்து வாரங்களுக்கு முன்னால், மின்னசோட்டா மாநிலம் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் மீது மின்னசோட்டா குடிமக்கள் சார்பில் வழக்குத் தொடுத்தது. (இதனை கிளாஸ் ஆக்ஷன் சூட் என்று வழங்குகிறார்கள்) ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி இரு தரப்பும் நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே ஒப்பந்தத்துக்கு வந்ததாக அறிவித்துவிட்டு இந்த வழக்கை மூடினார்கள். தன்னுடைய நிரலிகளுக்கு மிகவும் அதிகமாக விலைவைத்து […]