இதழ்
  • எழுத்தாளர் கோபி கிருஷ்ணன் குடும்ப நிதி

    எழுத்தாளர் கோபி கிருஷ்ணன் குடும்ப நிதி

    This entry is part of 42 in the series 20030828_Issue எழுத்தாளர் கோபி கிருஷ்ணனுக்கு நிதி உதவி அளித்தவர்களின் பட்டியல் இது. இந்தத் தொகை கோபி கிருஷ்ணன் மனைவிக்கு அளிக்கப் பட்டுவிட்டது. இனி உதவி செய்ய எண்ணுபவர்கள் கோபி கிருஷ்ணனின் குடும்பத்தினரைக் கீழ்க்கண்ட முகவரியில் நேரடியாய்த் தொடர்பு கொள்ளும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். உதவி புரிந்த அனைவருக்கும் நன்றி. இனி தொடர்புக்கு முகவரி : USHARANI GOPIKRISHNAN 14B,APPAR STREET, T.V.S NAGAR,PADI CHENNAI-600050 ===== […]