இதழ்

  • இந்த வாரம் சொன்னவைகள் – சூன் 23, 2002

    இந்த வாரம் சொன்னவைகள் – சூன் 23, 2002

    This entry is part of 31 in the series 20020623_Issue ‘குப்பை அள்ளும் பணி தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதால் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வேலை இழந்துவிட்டனர். மீண்டும் அவர்கள் குப்பை அள்ளும் பணிக்கு அனுமதிப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் ‘ -கராத்தே தியாகராஜன், சென்னை நகரில் குப்பை அள்ளும் பணி தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து விகடன் நிருபர் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலாக. *** ‘முதலில் நீங்கள் நல்ல மனிதராக இருக்க வேண்டும். அதன் பிறகு நீங்கள் இந்தியன் என்பதை […]