இதழ்

  • சொன்னார்கள்

    சொன்னார்கள்

    This entry is part of 29 in the series 20020203_Issue முஷாரஃப் அவர்களின் பேச்சு: புதிய ஆரம்பத்துக்கான நம்பிக்கை ஹர்கிஷன் சிங் சுர்ஜீத் … அவர் பாகிஸ்தானை, சக்திவாயந்த, வளமையான, முன்னேறும், ஜனநாயக இஸ்லாமிய நாடாக ஆக்குவதைப் பற்றி பேசினார். .. http://www.ganashakti.com 21 ஜனவரி 2002 இதழில். அதே இதழில் கமெண்ட் பகுதியில் பாஸிஸ திட்டம் டிஸம்பர் 13 சந்தர்ப்பத்தை வைத்துக்கொண்டு, காவிக்கும்பல், மதவெறியையும், போர்முழக்கத்தையும் கைக்கொண்டு தன்னுடைய பிற்போக்கு பாஸிஸ நோக்கமான […]
  • ஆப்பிரிக்காவின் மிக வினோதமான மரம்

    ஆப்பிரிக்காவின் மிக வினோதமான மரம்

    This entry is part of 29 in the series 20020203_Issue வடக்கு ட்ரான்ஸ்வால் பிரதேசத்தில் மெஸ்ஸினா நகருக்குப் போனால், அங்கு பூதம் போல ஊதிய ஒரு மரத்தைப் பார்க்கலாம். இந்தப்பக்கம் வந்த டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் இதனை ‘தலைகீழாக நடப்பட்ட கேரட் ‘ என்று சொன்னார். இது ஆப்பிரிக்காவின் மிக வினோதமான மரம் – பாவோபாப் என்று அழைக்கப்படும் அடன்ஸோனியா டிஜிடாடா (ADANSONIA DIGITATA) இதனை பலர் தாவர உலகின் பிசாசு என்று கூறி வந்திருக்கிறார்கள். […]