சொன்னார்கள்

முஷாரஃப் அவர்களின் பேச்சு: புதிய ஆரம்பத்துக்கான நம்பிக்கை ஹர்கிஷன் சிங் சுர்ஜீத் … அவர் பாகிஸ்தானை, சக்திவாயந்த, வளமையான, முன்னேறும், ஜனநாயக இஸ்லாமிய நாடாக ஆக்குவதைப் பற்றி பேசினார். .. http://www.ganashakti.com 21 ஜனவரி…

இந்திய நரகம்

ஒரு இந்தியன் செத்து நரகத்துக்குப் போனான் ஆச்சரியமாக அங்கு ஒவ்வொரு நாட்டினருக்கும் நரகம் இருப்பதைப் பார்த்தான். முதலில் ஜெர்மன் நரகம் இருந்தது. அங்கு வாசலில் இருப்பவனிடம் ‘இங்கே என்ன பண்ணுவார்கள் ? ‘ என்று…

ஆப்பிள் சாஸ்

ஆப்பிள் சாஸ் என்பது ஆப்பிள் ஜாம் போன்றது. சிறு குழந்தைகளும் செரிக்கக்கூடிய உணவு. இதனை நிறையச் செய்து வைத்துக்கொள்ளலாம். கடையில் கிடைக்கும் ஆப்பிள் சாஸைவிட வீட்டில் செய்யும் ஆப்பிள்சாஸ் சுவையானது. கிராம்பும் பட்டையும் போட்ட…