இதழ்

  • எபோலா வைரஸ் நோய் வெகுவேகமாக காபோன் நாட்டிலிருந்து பரவி வருகிறது

    எபோலா வைரஸ் நோய் வெகுவேகமாக காபோன் நாட்டிலிருந்து பரவி வருகிறது

    This entry is part of 24 in the series 20011215_Issue எபோலா காய்ச்சல் என்ற தொத்து நோய் காபோன் நாட்டிலிருந்து ‘வேகமாகவும், நிர்ணயிக்க முடியாத அளவிலும் ‘ பரவி வருகிறது என்று செஞ்சிலுவைச் சங்கம் எச்சரித்து இருக்கிறது. ஒரு பெண் காபோன் நாட்டிலிருந்து காங்கோ நாட்டிற்கு தன்னுடைய எபோலா காய்ச்சலையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றதால், இந்த பெண்ணை கண்டுபிடிக்கவும் தீவிர வலைவீசி வருகிறது. மனித குலத்திலேயே மிகவும் தீவிரமான தொத்து நோயாக அறியப்படும் இந்த நோய் […]