இதழ்





  • அதிவேகத்தில் அணுகுண்டுச் சோதனைகள் – கணினி மூலம்

    அதிவேகத்தில் அணுகுண்டுச் சோதனைகள் – கணினி மூலம்

    This entry is part of 20 in the series 20011202_Issue (அருகாமை படத்தில் அஸ்கி வெள்ளை Asci White இரண்டு கூடைப்பந்தாட்ட மைதானங்கள் அளவுக்கு) நன்றி பிபிஸி அணுகுண்டுகளுக்கு மிகவும் அழிவுச்சக்தி அதிகம். உலகத்திலேயே அதிகம் அழிவு உண்டுபண்ணும் ஆயுதங்கள் அவையே. ஆனால், இந்த சக்தி வாய்ந்த அணுகுண்டுகள் புவிமண்டலத்தில் பரிசோதனை செய்து பார்க்கப்படுவதில்லை. அமெரிக்காவின் அணு ஆயுதங்கள் உலகத்திலேயே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வேகமான கணினியான ஐபிஎம் நிறுவனத்தின் அஸ்கி வெள்ளை என்னும் […]


  • தென்னாப்பிரிக்க மூலிகைச் செடி எய்ட்ஸ் நோய்க்கு மருந்தாக இருக்கிறது

    தென்னாப்பிரிக்க மூலிகைச் செடி எய்ட்ஸ் நோய்க்கு மருந்தாக இருக்கிறது

    This entry is part of 20 in the series 20011202_Issue தென்னாப்பிரிக்காவின் ஒரு மருந்துச் செடி எய்ட்ஸ் நோயால் வருந்தும் பல கோடி ஏழை மக்களுக்கு பல வகையிலும் உதவுவதாக அறியப்பட்டிருக்கிறது. சுத்தர்லேந்தியா ஃப்ரூட்டெஸென்ஸ் (Sutherlandia Frutescens, sub-species Microphylla) தென்னாப்பிரிக்காவில் பல மருத்துவமனைகளில் அதன் வியாதி தடுக்கும் குணங்களை ஆராயப்பட இருக்கிறது. மருத்துவ ஆராய்ச்சி அமைப்பு இந்த வருடமும் அடுத்த வருடமும் இந்தச் செடியின் மருந்துகளைப் பயன்படுத்தி, இன்னும் மூன்று அல்லது ஆறு […]