Search results for ""
  • சு.ராவுக்கு கனடாவில்  ‘இயல் ‘ விருது

    சு.ராவுக்கு கனடாவில் ‘இயல் ‘ விருது

    கனடாவைச் சார்ந்த ரொறொன்ரோ பல்கலைக் கழகத்தின் ( University of Toronto ) அங்கமாகிய Centre for South Asian Studies, கனடிய தமிழ் இலக்கியத் தோட்டத்துடன் இணைந்து, தமிழகத்தின் முக்கிய படைப்பாளியாகிய திரு சுந்தர ராமசாமி அவர்களுக்கு இந்த வருடம் விருது கொடுத்து கெளரவிக்கிறது. இந்த விழா மேற்படி பல்கலைக் கழகத்தில் விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது. பல்கலைக் கழக தலைமைப் பீடம் இந்த விழாவில் திரு சுந்தர ராமசாமி அவர்களுக்கு ‘ இயல் ‘ விருதும், […]