இனிப்பு தோசை

சாதா தோசையை போன்றே சுவையானது, செய்வது சுலபம், மாவு அரைக்கும் வேலையை இல்லை, எதையும் சேர்த்துக் கொள்ளாமல் தனியாகவே சாப்பிட்டாலும் சுவையாக இருக்கும். கோதுமை மாவு – 2 கப் அரிசி மாவு –…