பாரதி இலக்கிய சங்கம், சிவகாசி, ஏப்ரல் மாத இலக்கிய சந்திப்பு

This entry is part of 42 in the series 20050408_Issue

அறிவிப்பு


பாரதி இலக்கிய சங்கம், சிவகாசி, ஏப்ரல் மாத இலக்கிய சந்திப்பு

விமரிசனக் கூட்டம்

வாழுகின்ற வாழ்வை விசாரணைக்குள்ளாக்கும்

எழுத்துக்களை விசாரணை செய்ய

விரும்புபவர்களும்,

வாழ்க்கையை கேள்விகளால்

வளப்படுத்த விழைபவர்களும்

கலந்து கொள்கிறார்கள்

உடன் நீங்களும்

விசாரணைக்குள்ளாக்கப் படும் புத்தகங்கள்

வைகைசெல்வியின்

கருவேப்பிலைச்செடியும், நெட்டிலிங்க மரங்களும்

ஜெர்மனியிலிருந்து வெளிவந்திருக்கும்

தமிழ் பெண்கள் அமைப்பு தொகுத்தளித்த

பெண்கள் சந்திப்பு மலர்2004

இடம்: ஹோட்டல் சிதம்பரம், சிவகாசி

நாள் 17.4.05, ஞாயிற்றுக் கிழமை, காலை 10 மணி

—-

mathibama@yahoo.com

Series Navigation