ஆன் ஃப்ராங்க் – யூத அழிப்பின் போது ஒளிந்திருந்து டயரிக் குறிப்புகள் எழுதிய சிறுமி

This entry is part of 36 in the series 20090611_Issue

வேலுமணி


One sketch of Anne Frank a Jewish girl famous for her diary written during hide out in secret annexe with her family in Germany then got by Nazis and sent to concentration camp and died in 12 years of age.
Her 80th birthday falls on June 12 (Tommorow).

Series Navigation