மரியாதைக்குரிய தோல்வி

This entry is part of 35 in the series 20100801_Issue

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ


எல்லாரும் ஒரு
முடிவுக்கு வருவோம்

இனி அதை
யாராலும்
எந்தக்காலத்தும்
ஒழிக்கமுடியாது என்று
உறுதிகொள்வோம்

இவ்வளவு பலவீனமான நம்மை
பலப்படுத்த நினைத்தது
தவறுதான்

ஒரு நியாயமாற்றம்
நம் பலவீனங்களால் தோற்கிறது

காதலர்கள் அதை
அலட்சியப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்;
மீறியிருக்கிறார்கள்;
தோற்கடித்திருக்கிறார்கள்

சமூகமும் அவர்களை
தோற்கடித்திருக்கிறது

தோற்கிற ஒன்றைத்தான்
சிலர்
தூக்கி நிறுத்த
ஆயுளைக்கழித்தார்கள்

நிலை நிறுத்தவேண்டிய
அவசியத்திற்காக
தோல்வியை வெற்றியாகக் கருதினார்கள்

அதனால்தான்
அவர்கள்
ஆற்றோடு போகிறவர்கள் இல்லை

காற்றோடு
பறக்கிறவர்களும் இல்லை

ஊரோடும் அவர்கள்
ஒருவரில்லை

அவர்களால்
முடியாவிட்டாலும்
அவர்கள்
முயன்றதால் கிடைத்தத்தோல்வி
மரியாதைக்குரியது.

Series Navigation