பொறித்த அப்பள பொறியல் நட்பு

This entry is part of 44 in the series 20090813_Issue

வே பிச்சுமணிபச்சை அப்பள கட்டு போல
பாலர்பள்ளி முதல்
எட்டாம்வகுப்பு வரை நட்பு

ஒரே கூடையில் இருந்தாலும்
ஒட்டாது பொறித்த அப்பளம் போன்ற
பொறியல் கல்லூரி நட்பு

தோப்பாக இருந்தாலும்
ஒவ்வொரு தென்னைக்கும்
இடைவெளி பத்து அடி

சகவகுப்பு மாணவரை
போட்டி பந்தய குதிரையாய்
எண்ணும் எஞ்சியினியர் மனம்

தஙகளது தடத்தின் முடிவிலுள்ள
வேலை என்னும் காரட்டை
பிடிக்க தள்ளிவிட்டுகூட
ஓடும் குதிரைகளும் உண்டு

உதட்டு அளவு நட்பில்
உரசல் வருவது அதிசியம்
கல்லூரி முடித்ததும்
முகமன் சொல்ல கூட தயங்கும்

பொறித்த அப்பள பொறியல் நட்பு
உடைந்து நெருங்கிய அப்பளமாய்
சில நல்ல நட்புகளும்
தாமரையாய் பூப்பது உண்டு
v.pitchumani@gmail.com

Series Navigation