தீவிரவாதம்

This entry is part of 23 in the series 20081204_Issue

ரஜித்


நீ அழிக்க நினைப்பவன்
ஆயிரம் பேர் நடுவிலா
ஆயிரமும் கொல்

பானை சோற்றையும்
பாசானமாக்கு

மனிதனுக்கு ஓது
மதயானை போதம்

கொல்லப்படும்வரை
கொன்று கொண்டே யிரு

ஈக்களைக் கொன்று
தேன் குடி

இரத்த்த்தை இறக்கு
உருக்கிய ஈயத்தை
உடம்பெங்கும் ஓட்டு

லப்டப்பை மற
கொல் கொல்லென்று மட்டுமே
கொக்கரிக்கட்டும் இதயம்

புறாக்களைப் பிடி
பேரம் முறிந்தால் கிழி

கொல்வது மட்டுமே
கொள்கை யாக்கு

எறி குண்டுகள் ஏகே47கள்
இரண்டு பக்கமும் ஏராளமாய்

உயிர்கள் உடன்பாடுகள்
கோடிகள் கோரிக்கைகள்
எதுவுமே நிஜமல்ல
சாவது மட்டுமே நிஜம்

தீவிரவாதம்
தெரிந்தே ருசிக்கும் விடம்


rajid_ahamed@yahoo.com.sg

Series Navigation