தவளை ஆண்டு 2008

This entry is part of 40 in the series 20080103_Issue

தவளை ஆண்டு 2008தந்தை கையைப் பிடித்துக் கொண்டு

தடுக்கிவிடும் நெல் வரப்பு மீது

தத்தித் தத்தி நான் நடந்த போது

தாவித் தாவிக் குதித்த தவளை

பாசி படர்ந்த குட்டைக்குள்ளே

பச்சை நிறத்தில் நீந்தும் தவளை

பாவி மனுஷன் சூப்பு வைக்க

பரிதாபமாய் பலியாகும் தவளை

தூண்டிலில் உணவாய் உயிர்விடும் தவளை

பாம்பின் பசிக்கு புசியாகும் தவளை

மனம் கல்லாய்ப் போன மனிதருக்கும்

மருந்தாய் இருந்திட மரித்திடும் தவளை

அந்தி மழை பொழியும் போதும்

அடை மழை வழியும் போதும்

அல்லும் பகலும் பேதமின்றி

அயராமல் கத்தி மகிழும் தவளை

அழிந்து வருதாம் அந்தத் தவளையினம்

அக்கறை கொண்ட ஐநா சபை

ஆண்டு 2008-ஐ தவளை ஆண்டாய்

அறிவிப்புச் செய்திட்ட ஆறுதலோடு

ஆரம்பமாகிற்று அடுத்ததோர் ஆண்டு

அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்


jpbenedict@hotmail.com

Series Navigation