எந்திர வாழ்க்கை

This entry is part of 36 in the series 20030815_Issue

பி.கே. சிவகுமார்


வேர்வை வழியாமல்
உழைப்பதற்கும்
உய்வதற்கும்
ஒயிட் காலர் வேலை

போஷிப்பதற்கும்
தூஷிப்பதற்கும்
படிதாண்டா பத்தினி

உணர்வதற்கும்
தெளிவதற்கும்
குழந்தைகள்

கடைகடையாய் ஏறி
கண்டதை வாங்க
கண்கவர் அக்கார்ட்

காலையில்
பள்ளியெழுப்ப
எம்.எஸ்.

வீட்டிற்குள் வந்து
சிரிப்பு மூட்ட
விவேக்கும் வடிவேலும்

ஜோவும் சிம்மும்
சலிப்படித்தால்
ட்ரூ பாரிமோர்
முத்தங்கள்

உறைகின்ற குளிருக்கு
ஸ்கீயிங்
உருக்குகின்ற வெயிலுக்கு
பீச்

இலக்கிய விசாரத்துக்கு
திண்ணையும் இணையமும்
அரசியல் வம்புக்கு
புஷ்ஷீம் ஜெவும்

மறந்துபோன கண்ணீரை
மூக்குறிஞ்சி வெளிக்கொணர
மெகா சீரியல்கள்

கழிவறையிலும்
கம்பெனி கொடுக்க
செல்பேசி

வாரக்கடைசிகளில்
பார்ட்டிகள்
நெடுந்தூக்கம்
கோயில் சினிமா
பார்க் பெளலிங்
இத்தியாதி

வாழ்க்கை
பறக்கிறது
வசதியாக

படைப்பூக்கம் தராத
பாழ்பட்ட வாழ்வென்று
யார் புலம்புவது
அங்கே

எந்திர வாழ்வென்று
கவிபாடச் சொல்லிக்
கைத்தட்டினால் போச்சு.

***
pksivakumar@att.net

Series Navigation