ஊர்ந்து போகும் வாழ்க்கை

This entry is part of 19 in the series 20010226_Issue

சிந்தாமணி


கடுமையான வெயிலில் சூரியன் படபடக்கிறது
பார்க்கும் வயல்வெளியெங்கும் தூரம்
முகம் வயல்காற்றில் அடிக்கிறது
சுமையும் குடை
மரம் தூரத்தில் ஒற்றை
கானல் போலும் பம்புசெட் கொட்டும் நீரில் வாத்துக்கள்
கணுக்காலளவு பச்சை நெல்நாற்றுக்கள் நடுவே தெரிவது களை மட்டுமே

Series Navigation