முடிவு உங்கள் கையில்

This entry is part [part not set] of 30 in the series 20090219_Issue

ரஜித்


எப்படி வளர்ப்பது
பிள்ளைகளை?

அவர்கள் இயல்பிலா?
நம் இயல்பிலா?

‘தாயைப்போல பிள்ளை
நூலைப்போல சேலை’
அறிவிலா?
உருவிலா?

வலைவெளிகள் மேய்ந்தோம்
அப்பாமார்களை ஆய்ந்தோம்
சில சமூகங்களைச் சலித்தோம்
பெற்ற தகவல்கள் இதோ
பெற்றோர்களுக்காக

பத்துவரை
எண்ணத் தெரியாத அப்பா
மகனோ பத்து வங்கி நிர்வாகி

அதிர்ந்துபேசத்
தெரியாத அப்பா
மகனோ அரசியல்வாதி

கசாயம்கூடக்
கண்டதில்லை அப்பா
மகனோ மருத்துவ விஞ்ஞானி

வெளிச்சம் விரும்பாத
வெளவால் அம்மா
மகளோ பிரபல நடிகை

உலோபி அப்பா
மகன் வழங்குகிறார்
மழையாகக் கொடைகள்

அடுத்தவீடுகூட
பகைதான் அப்பாவுக்கு
மகனோ அய்னா பிரதிநிதி

பெற்றோர்போல் பிள்ளைகள்
அறிவிலா?
உருவிலா?

பிள்ளைகளின் அறிவு
உதிப்பதா?
திணிப்பதா?

நேற்றைய அறிவு பள்ளம்
இன்றைய அறிவு வெள்ளம்
வெள்ளப் பெருக்கு
பள்ளம் தங்குமா?

உங்கள் மகன்கூட
ஒபாமா ஆகலாம்
அது அவர்கள் இயல்பிலா?
நம் இயல்பிலா?

எப்படித்தான் வளர்ப்பது
இன்றைய பிள்ளைகளை?
பெற்றோர்களே
முடிவு உங்கள் கையில்


rajid_ahamed@yahoo.com.sg

Series Navigation

ரஜித்

ரஜித்