சித்திர சிற்பி, புதிர் குரு= தமிழில் இரண்டு மென்பொருட்கள்

This entry is part [part not set] of 28 in the series 20090702_Issue

எல். வி. இராமன்.


தமிழில் இரண்டு மென்பொருட்களை செய்துள்ளேன். அவற்றைக் கீழ்க்கண்ட இணைப்புக்களில் பெறலாம். பயன் பெற்றால் மறக்காது பின்னூட்டம் இடும்படிக் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். நன்றி.

அன்புடன்,

எல். வி. இராமன்.
Email: lvraman@hotmail.com

Free Tamil Software Game – புதிர் குரு

I feel proud to have developed this Puzzle Master / புதிர் குரு game. It is a comprehensive, randomized Tiles Game. But with options to be in Tamil or English or Kannada. Tamil and English versions have Helps in completely in the respective languages. There are lot of options and endless patterns. You can play by Number, Alpha or Picture modes.

Download PM in the following link. Unzip it to local folder and invoke SmartRamInstaller.exe. Follow the screen instructions to install and play. Consult Readme file for additional instructions and contacts in case of any problems wrt Setup.

Download PuzzleMaster here: http://www.4shared.com/file/114484536/1b7d3a43/PMInstall.html

Play and Enjoy the Game! Have great Fun! Do not forget to comment. Have you ever seen this kind of Puzzle in totality?

Free Image Editor in Tamil – சித்திரச் சிற்பி

I am proud to have developed the Image Editor / சித்திரச் சிற்பி and love to share the same with you. It is to edit all most any type of Images and also convert them to different formats. Best is you can work in English or Tamil or Kannada with ultimate ease. Full help is available in Tamil and English.

Free download package include Num2WordDemo and XpictureBoxDemo. Num2Word will give you the idea, how to translate numbers in different numbering systems in Tamil, English, Telugu, Kannada and Hindi. Example, see the same amount in Millions or Crores etc. Then XPictureBox, picture can be edited simply at the place of display itself and comes with inbuilt ImageEditor.

Download this ImageEditor from the following link. Unzip to a local folder and use setup to install it on to your system. Consult Readme file for instructions and contacts in case of any problems wrt Setup.

Download it here: http://www.4shared.com/file/114515252/31f599e8/IEInstall.html

Experience the ease of use and the power of my Image Editor. I bet it would be one of the best you have ever seen. Also the other demos. Do not forget to comment.

Series Navigation

எல். வி. இராமன்.

எல். வி. இராமன்.