இடி, அடி, தடி

This entry is part [part not set] of 30 in the series 20020917_Issue

அனந்த்


வந்ததொரு இடிமுழக்கம் இன்று
டுண்டுடுடூ டுண்டுடுடூ என்று

……. எந்தன்உடல் படபடக்க
……. எழுதிவைத்தேன் கரம்நடுங்க

‘தந்தனத்தா ‘ சந்தமிது என்று!

******

ஆருமில்லா நேரமாகப் பார்த்து
ஆறுவருட ஆசையினைத் தீர்த்து

……. பேரனது ஊஞ்சலிலே
……. பெருங்களிப்போ(டு) ஆடையிலே

பார்அடைந்தேன் தாடைமுட்டி பேர்த்து!

******

மங்களத்தின் மாமனொரு குண்டன்
வசிப்பதற்கு வந்தடைந்தான் லண்டன்

……. இங்கிலாந்துத் தீனிதின்று
……. இவன்பெருத்த மேனிஇன்று

தங்கும் ‘கின்னஸ் புக் ‘கில்;எம கண்டன்!

***
September 14 2002

ananth@mcmaster.ca

Series Navigation

அனந்த்

அனந்த்