அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் திரைப்படவிழா, கருத்தரங்கு – ஏப்ரல் 29 – மே 1 2006

This entry is part [part not set] of 34 in the series 20060428_Issue

அறிவிப்பு


—————————————————————-
C h a n g e d S c h e d u l e
—————————————————————-
Screening of Adoor GopalaKrishnan’s movies Retrospective

b y

Chalachithraa Film Society, Thiruvananthapuram
—————————————————————-
Address : Girija, Kailas Nagar, Thiruvananthapuram – 12
Tel : +91-471-2358575
—————————————————————-
Venue : KalaBhavan Theatre, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram
—————————————————————-
S.No. Date and Day Time Name of the movie Year Duration
—————————————————————-
1. 29 th of April, Saturday 09:30 AM Swayamwaram 1972 125 mins.

2. 29 th of April, Saturday 11:30 AM Kodiyettam 1977 120 mins.

3. 30 th of April, Sunday 08:15 AM Elippaththaayam 1981 121 mins.

4. 30 th of April, Sunday 10:30 AM Anantharam 1987 125 mins.

5. 30 th of April, Sunday 12:30 MukhaaMukham 1984 107 mins.

6. 01 st of May, Monday 08:30 AM KathaaPurushan 1995 107 mins.

7. 01 st of May, Monday 14:00 Mathilukall 1989 117 mins.

8. 01 st of May, Monday 16:00 Vidheyan 1993 112 mins.

9. 01 st of May, Monday 18:45 NizhalKuththu 2002 90 mins.

—————————————————————-
Seminar on Adoor GopalaKrishnan Movies :

On the 01 st of May, 2006, Monday, 10:15 a.m

Venue : KalaBhavan Theatre, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram
—————————————————————-
Participants :
================

Dr. Raja Krishnan

Shri. C.S.Venkiteswaran

Shri. T.Krishnan Unni

Dr. Gowri RamNarayanan

—————————————————————-
Felicitations to Adoor GopalaKrishnan in the evening at
18:15 hours on 01 st of May
—————————————————————-
By

Prof. O.N.V.Kurup

Dr. U.R.Anantha Murthy

Shri. Ravindranathan Nair (General Pictures)

—————————————————————-
A l l a r e W e l c o m e . . .
—————————————————————-

Series Navigation