இன்னும் கொஞ்சம்…!

This entry is part of 36 in the series 20080717_Issue

செல்வராஜ் ஜெகதீசன், அபுதாபி


இன்னும் கொஞ்சம்

அன்போடு

இருந்திருக்கலாம்

இவள்.

இன்னும் கொஞ்சம்

இயல்போடு

இருந்திருக்கலாம்

இந்த உறவுகள்.

இன்னும் கொஞ்சம்

இசைவாய்

இருந்திருக்கலாம்

இந்த நண்பர்கள்.

இன்னும் கொஞ்சம்

இலவம்பஞ்சாய்

இருந்திருக்கலாம்

இந்த மனசு.

இதுபோல் இன்னும்

இன்னும் கொஞ்சங்களில்

இந்த வாழ்வு.

Series Navigation