மேகம்

This entry is part of 22 in the series 20010825_Issue

சங்கர் நாக்


வெகு நீளமான பயணம்.

நீர்பருகி, சூாியன் வேகவைத்த

ஒளிக்கதிரால் பிறந்து

வானெழும்பி வளர்ந்து

காற்றோடு காற்றாய்…

பறவைக்கெல்லாம் குடையாய்

மேலிருந்து பூமி நோக்கிட

சிறுபிள்ளை சிறுநீராய் சமுத்திரம்.

படர்ந்து வானம் மறைக்க

பின்னாலிருந்து சூடு பரப்புவான்

சூாியன் – வலி பொறுக்கமுடியாமல்

தாங்கிவந்த நீரெல்லாம் கரைந்துபோகையில்

செத்துப்போய்

காற்றோடு மிதக்க வேண்டிவரும்.

மோதி உடைந்தபின்

நீராய், மழையாய்

மண்ணோக்கி விழுகையில்

கவலை துளியும் இல்லை.

என்னை நோக்கித்தான்

பூமி காத்திருக்கிறது என்கையில்

இன்னுமொருமுறை விழவேண்டும்

மழையாய்ப் பிறந்து.

Series Navigation

சங்கர் நாக்