இதழ்
  • காலம் சஞ்சிகையின் இலக்கிய நிகழ்வு

    காலம் சஞ்சிகையின் இலக்கிய நிகழ்வு

    This entry is part of 35 in the series 20100905_Issue ’தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன்’ காலம் சஞ்சிகையின் இலக்கிய நிகழ்வு வாழும் தமிழ் 6-9-2010 திங்கள் 3.00மணி ஸ்காபுரோ சிவிக் சென்ரர் ‘கவிதை’-கருத்தரங்கம்: இசைத்தமிழ் கவிஞர் கந்தவனம் தமிழில் புதுக்கவிதை ஓரு வரலாற்றுப் பார்வை கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன் தலைமை: கவிஞர் சேரன் மற்றும் பல தமிழ்க் கவிஞர்கள் பங்கேற்பு ——————————————- 12.மணிமுதல் 6 மணிவரை பல்வகைப் புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு தொடர்புகளுக்கு: […]