இதழ்

  • This entry is part of 52 in the series 20040617_Issue மூழ்கடிக்கும் நதிகள் சிறு பிள்ளை விளையாட்டாய் கால்தடங்கள் பதிய ஓடித்திரியும் காலம் என் கரையில் என் அருகில் ஓடி வந்தும் நான் தொட்டு விட முடியாமலும் காற்று என்னோடு கலக்கின்ற ஷணத்தில் எனை ஏய்த்துத் திரும்பிய பாதச் சுவடுகளை மட்டுமல்லாது சுவடுகள் பதித்த பாதங்களையும் இழுத்து நனைத்துப் போடுவேன் என்றறியாது சிரிக்கின்ற காலம் புரையேறித் தவிக்கும் ஓடித் திரும்பும் அலைகள் தொலைத்து நதியாய் […]