இதழ்

  • திண்ணை அட்டவணை

    திண்ணை அட்டவணை

    This entry is part of 24 in the series 20020805_Issue 1990-லிருந்து அமெரிக்கா பிரயோகித்த ஏழு வீட்டோக்களில் இஸ்ரேலை விமர்சிப்பதைத் தடுத்தது : 6 முறைகள் பாலஸ்தீன நாடு உருவாகும் உரிமையை இஸ்ரேல் அங்கீரித்துள்ள ஆவணங்கள் : 0 பெண்டகன் அமெரிக்க உளவு நிறுவனம் அணுகுண்டுகள் இருக்கிறது என்று சொல்லிய நாடுகளில் உண்மையாகவே அணுகுண்டுகள் கொண்ட நாடுகள் : 7-ல் 5 சிரியா ஜோர்டன் எகிப்து ஈராக் நான்கு நாடுகளும் சேர்ந்து செலவு செய்யும் […]