இன்னமும் இருக்கும் வினோதமான சட்டங்கள்

கலிபோர்னியா, பசிபிக் குரோவ் பட்டாம் பூச்சியைக் கொல்வதோ, கொல்வதாக பயமுறுத்துவதோ சட்டப்படி குற்றம் கலிபோர்னியா, வென்சுரா மாவட்டம் நாய்களோ பூனைகளோ அனுமதி இன்றி பாலுறவு கொள்ளக்கூடாது. ஃப்ளோரிடா, சரசோடா பொது இடத்தில் நீச்சல் உடை…