‘திண்ணைப் பேச்சு – ஒரு தன்னிலை(இன்மை) விளக்கம் பற்றி

This entry is part of 41 in the series 20071122_Issue

தேவமைந்தன்(அ.பசுபதி)


அன்புள்ள ஆசிரியர் அவர்களுக்கு,
வணக்கம்.
‘திண்ணைப் பேச்சு – ஒரு தன்னிலை(இன்மை) விளக்கம்’ வாசித்தேன்.
“சார்பற்றவர்கள் தான் ஜனநாயக உணர்வை உயிர்ப்புடன் வைத்திருப்பவர்கள்”
என்ற கருத்து மிகவும் மெய்யானது.
எனக்கு மலர்மன்னன் தொடர்பான உரைமடல் எழுதத் தயக்கம். இருந்தாலும், அவரை மதிப்பதால் நன்றியும் எதிர்வினையும் ஆற்ற வேண்டி வந்தது. இன்னும் அடுக்கடுக்கான விவரங்கள் புதுச்சேரி வரலாற்றுச் சங்கத்திலும் பிரெஞ்சிந்தியக் கழகத்திலும் (நானெழுதியது தொடர்பாக) உள்ளன. மிகவும் தொல்லைப்பட்டு, சுருக்கி, எல்லோரும் சரிபார்க்கத்தக்க ஆதாரங்களை மட்டும்
தந்தேன்.
தாங்கள் இந்த விளக்கம் தந்ததில் உண்மை மட்டுமே உள்ளது. இன்மை எங்கும் தென்படவில்லை..
தொடர்ந்து மறைக்கப்பட்டுவரும் தமிழறிஞர்களைக் குறித்தும் தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள் பற்றியும் கட்டுரைகள் வெளியிட்டு வருவதொரு சான்று போதாதா! அதேபொழுது வேறுபட்ட துறைகளைச் சார்ந்தவர்கள், தங்களுக்கு வேறுபட்ட துறைகளை அறிந்து கொள்ளவும் திண்ணை இடம் கொடுப்பது போதாதா? குறை சொல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டால், அன்னை தந்த பாலையும் குறை சொல்லலாம் என்று கண்ணதாசன் பாட்டெழுதிக் காட்டவில்லையா? “மனிதர்கள் வரலாம்; வந்ததேபோல் போகவும் செய்யலாம்; நானோ எஞ்ஞான்றும் ஓடிக்கொண்டே இருப்பேன்” என்று மலைச்சாரலின் சிற்றோடையொன்று சொல்வதாகக் கவிஞன்
சொல்லும் இலக்கணம், சிற்றோடைக்கு மட்டுமல்ல; இயங்கும்(dynamic) ஒவ்வொன்றுக்கும் பொருந்தும். ‘திண்ணை’ – என்ன விதிவிலக்கா? அதில் எழுதுபவர்கள் – எழுதாதவர்கள் – எழுதுவதை விரும்பாதவர்கள் – எழுதுவதை நிறுத்திக் கொள்பவர்கள்.. ஒருவருக்கு மற்றொருவர் தாழ்வா? திண்ணையில் வந்து அமர்பவர்கள் எல்லோர் குறித்தும் திண்ணைக்கு மனிதர் என்ற ஒரே நோக்குதான்!

அன்புடன்,

தேவமைந்தன்(அ.பசுபதி)


karuppannan.pasupathy@gmail.com

Series Navigation