கடிதம் ஜூலை 15, 2004

This entry is part of 50 in the series 20040715_Issue

ஷாஜஹான்


அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு

இஸ்லாத்தைப் பற்றி தவறாகவும் அவதூறாகவும் எழுதக்கூடியவர்களில் தாரிக் அலியும் ஒருவர்

என்பதை இஸ்லாத்தின் தோற்றம் என்ற மொழிபெயர்ப்பு கட்டுரை மூலம் ஆசாரகீனன் தமிழ்

மக்களுக்கு அடையாளம் காட்டியுள்ளார். வெளியிட்ட திண்ணைக்கும், ஆசாரகீனனுக்கும்

பாராட்டுக்கள்!

S. Shajahan

Jeddah

Email: abuabdillah@rediffmail.com

Series Navigation