தீபாவளி 2008

This entry is part of 52 in the series 20081120_Issue

ரஜித்


காட்டுத் தீப்பொறியில்
காதல் விளக்கேற்றும் தீபாவளி

முடிச்சுக்கள் வாழ்க்கை
முறியாமல் அவிழ்க்கும் தீபாவளி

தீவுகளாய் மனிதர்கள்
பாலங்கள் தீபாவளி

அடைமழை நீரெல்லாம்
ஆனந்தக் கண்ணீராய்த் தீபாவளி

தெப்பமாய் நனைந்தாலும்
மத்தாப்பாய்ச் சிரிக்கும் தீபாவளி

சரவெடி உறவுள்
சமரசம்¢ சரிசமம் தீபாவளி

சுடும் மதங்களுள்
சம்மதம் விசிறும் தீபாவளி

சொட்டுச் சொட்டாய்ச் சேர்த்ததை
குடம்குடமாய்க் குடிக்க தீபாவளி

தலைத் தீபாவளி தரிகிடதோம்
தபேலா அடிக்கிறது இதயம்
தம்புரா இசைக்கிறது நாளம்

இக்கரையில் நான்
அக்கரையில் அவள்

சட்டைப்பையில் கைப்பேசியாய்
என் தமிழும் தமிழனும்

சங்குச்சக்கரமாகிறேன்
சிங்கைத் தீபாவளியில்


rajid_ahamed@yahoo.com.sg

Series Navigation