சொர்க்க நொடிகள்

This entry is part of 34 in the series 20081016_Issue

ரஜித்


பிரிந்த என் பிறந்த மண்ணைத்
தொட்டுத் தொழுத நொடி

நீண்டநாள் பிரிந்த
நாடித்துடிப்பு நண்பனை
தழுவி அழுத நொடி

கடைசித் தேர்வின் அந்தக்
கடைசி நொடி

ஏழெட்டு மணிநேரமாய் வயிற்றில்
ஏறோட்டிய இயற்கைஅழைப்பை
இறக்கிவைத்த நொடி

தோல்விகள் பல தொடர்ந்து
இறுதியில் விருதினை வென்ற
அந்த வெற்றி நொடி

வானம் மேகம் விட்டு
மழைத்துளி மகள்
விடைபெறும் நொடி

முதற் கர்ப்பம் தெரிந்த நொடி
ஆணா பெண்ணா அவிழ்ந்த நொடி

அவள் காதல் சொன்ன
கல்யாணி ராகம் எனைக்
கரைத்துக் கடந்த நொடி


rajid_ahamed@yahoo.com.sg

Series Navigation