கைத் தொலைபேசி

This entry is part of 37 in the series 20070208_Issue

ரஜித்


வரலாற்றைத்
திருத்துவோம்
கிமு கிபி அன்று
கைமு கைபி இன்று

அண்டை வீடுகளாகின
அமெரிக்காவும்
அத்திப்பட்டும்

வையத்தை
மையத்தில் வைத்து
மின்காந்த அலையால்
வலை பின்னிவிட்டது
விஞ்ஞானச் சிலந்தி

உலகம்
ஒரு முறை சுற்ற
இருபத்து நான்கு மணிகள்
ஒரு சொல்
உலகம் சுற்ற
இருபத்து நான்கு நொடிகள்

அர்த்தங்களைத் தொலைத்தன
தூரம்
இடைவெளி
பிரிவு
தனிமை
போன்ற சொற்கள்

விரல்களுல் நிர்வாகம்
உள்ளங்கைக்குள்
அலுவலகம்

கத்தரிக்கப்பட்டன
மனிதனின்
சுதந்திரச் சிறகுகள்

கண்ணன் வாய்க்குள்
கலியுகம் – புராணம்
கைப்பேசிக்குள்
கலியுகம் – நிதர்சனம்

Series Navigation