நான் ?

This entry is part of 35 in the series 20061012_Issue

ஹரி


என்னுள் ஆழ்ந்து அமுங்கி நசுங்கிப் போன
உணர்வுகளை
உணர்வற்று தட்டிப் பார்க்கையில்
ஐயோ நான் ஒரு
கலைஞனா ! நான் ஒரு
ஓவியனா ! நான் ஒரு
காதலனா இல்லை காம கொடூரனா
இல்லை இல்லை
வெறும் ஜடமா ???

இத்தனை பரிமாணங்களும் எனக்கா
இல்லை என் உணர்வுக்கா !

எனக்கென்றால் இந்த உணர்வுகள் யார்
அழையாமல் என்னுள் தங்கிய உறவுகளா?

உணர்வுக்கென்றால் நான் யார்?
வெறும் உருவமா, காற்று அடைத்த பலூன் போல

ஆமாம் என் உடம்பும்
காற்று அடைத்த பலூன் போல
பல வேடிக்கையான உணர்வுகளை அடக்கி வைத்திருக்கும் உருவம் தான் நான்

உணர்வின் பிரதிபலிப்பு தான் நானே தவிர
என்னுடைய பிரதிபலிப்பு இந்த உணர்வுகள் அல்ல

உணர்வென்னும் தூசியை தட்டிப் பார்க்கையில்
எத்தனை விதமான குப்பைகள்
அதற்குள் மாயமாய் மறைந்திருக்கும் கழிவுகளும், கலைக் கூடங்களும் தான்
எத்தனை எத்தனை

இத்தனையும் சிந்திக்கும் பொழுது என்
உணர்வுகள் தான் உயிரோடு இருந்ததே தவிர
உடம்பல்ல

அப்படி என்றால் உடம்பு என்பது என்ன?

முந்தியே கூறியது போல
காற்று அடைத்த பலூன் போல
பல வேடிக்கையான உணர்வுகளை அடக்கி வைத்திருக்கும் உருவம்

என்னுடைய உணர்வுகள் உயிரோடு இருக்கிறதென்றால்
நான் ?

*
hari@techopt.com

Series Navigation