சந்திரனைச் சுற்றும் இந்தியா !

This entry is part [part not set] of 24 in the series 20081113_Issue

சி. ஜெயபாரதன், கனடா


சந்திரனைச் சுற்றுது
இந்தியத் துணைக் கோள் !
மந்திர மாய மில்லை !
தந்திர உபாய மில்லை !
சொந்தமான
இந்திய சக்தி !
பிந்திப் போயினும்
முந்தைய சக்தி ! யுக யுகமாய்ச்
சிந்தையில் செழித்த
எந்தையும் தாயும்
தந்திடும் சக்தி ! ஆதி
அந்த மில்லாத சக்தி !
இந்த யுகத்தில் புத்துயிர் பெறும்
விந்தை யுக்தி ! பலர்
நிந்தனை புரியினும்
வந்தனை செய்வோம்
இந்தியர் நாமெலாம் !
செந்நிறக்கோள் அடுத்த பயணம் !
வந்தே மாதரம்.
வந்தே மாதரம்


Series Navigation

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சி. ஜெயபாரதன், கனடா