கலப்பினம்

This entry is part [part not set] of 5 in the series 20000124_Issue

லாங்ஸ்டன் ஹ்யூ


என் அப்பா ஒரு கிழட்டு வெள்ளையன்,
என் அம்மாக் கிழமோ கறுப்பு,
எப்போதேனும் என் கிழ அப்பனைத் திட்டியிருந்தால்
என் வசையைத் திரும்ப வாங்கிக் கொள்கிறேன்

எப்போதேனும் என் கறுப்பு அம்மாக் கிழத்தை
நரகத்திற்குப் போய்த்தொலை என்று திட்டியிருந்தால் ,
என் அந்தத் தப்புக்கு வருந்துகிறேன்
நல்லாயிருக்கட்டும் அவள்.

என் கிழ அப்பன் ஒரு பெரிய மாளிகையில் செத்தான்,
என் அம்மாவோ ஒரு குடிசையில் செத்தாள்.
நான் இறக்கும் போது எங்கோ இருப்பேனோ யார் கண்டார்
வெள்ளைக்காரனும் இல்லை நான், கறுப்பனும் இல்லை நான்.


Cross

Lanston Hughes (1902-1967)

My old man ‘s a white old man
And my mother is black.
If ever I cursed my white old man
I take my curses back.

If ever I cursed my black old mother
And wihsed she were in hell,
I ‘m sorry for that eveil wish
And now I wish her well.

My old man died in a fine big house
My ma died in a shack.
I wonder where I ‘m gonna die,
Being neither white or black.

Translation Gopal Rajaram

Thinnai 2000 January 24

திண்ணை

Series Navigation

லாங்ஸ்டன் ஹ்யூ

லாங்ஸ்டன் ஹ்யூ