கண்களின் அருவியை நிறுத்து…!

This entry is part [part not set] of 27 in the series 20021027_Issue

புகாரி, கனடா


கைகளைக் கட்டிக் கொண்டு
கதவோரம் ஒட்டிக் கொண்டு
கண்ணீரை விட்டுக் கொண்டு
கனலுக்குள் வேகாதேடா – தோழா
கவலைக்குள் சாகாதேடா…!

விழியோர நீரைத் தட்டும்
வேரோடு கவலை வெட்டும்
வார்த்தைகள் சேர்த்துக் கட்டும்
கவியோடு வந்தேனடா – தோழா
செவியோடு செந்தேனடா…!

உள்ளத்துச் சிறையின் உள்ளே
ஓயாமல் தள்ளப் பட்டே
சிறையையே தண்டிக்கின்ற
பொல்லாத கைதிகளடா – தோழா
பிணந்தின்னிக் கவலைகளடா…!

முடக்கங்கள் இந்தப் பக்கம்
பலகீனம் அந்தப் பக்கம்
மனத்தினுள் கிள்ளி வைக்கும்
கவலைகள் முள்ளாய் தைக்கும் – தோழா
முள்ளுக்குள் உயிரும் சிக்கும்…!

வாழ்வெனும் கடலில் நீந்தி
நம்பிக்கை வலைகள் வீசி
விழிகளை விரித்தே பாரு
குதூகல மீன்கள் நூறு – தோழா
கவலையோ விலகும் சேறு…!

மரணத்தின் முத்தச் சத்தம்
காதுக்குள் கேட்கும் போதும்
அகலாத முயற்சி வேண்டும்
அயராத உழைப்பு வேண்டும் – தோழா
வெற்றி உன் காலடி முட்டும்…!

கைவிட்டக் காதல்தனையும்
கஷ்டத்தில் காணாதொளியும்
கயவாளித் தோழர்களையும்
காலுக்கடி மிதித்துவிடடா – தோழா
கருத்தினில் ஒதுக்கிவிடடா…!

ஏமாறு தவறே இல்லை
ஏமாற்றம் குற்றம் இல்லை
ஏமாற்றம் முதல்முறையென்றால்
ஏமாறு தவறே இல்லை – தோழா
ஏமாற்றம் குற்றம் இல்லை…!

பொறாமை முற்றும் இல்லா
தோழமை தேடிச் சேரும்
நல்லதோர் நட்பினில்தானே
உள்ளத்தின் துன்பம் தீரும் – தோழா
கவலைகள் தீயில் வேகும்…!

வாழ்க்கையில் விட்டுக்கொடு
விட்டுநீ கொடுக்கும் போது
விண்தொட்டு வளரும் இன்பம்
கொட்டியே கிடக்கும் எங்கும் – தோழா
எட்டியே நடக்கும் துன்பம்…!

பொருள் தேடி உலகம் ஏறு
பொன்னோடு பண்பும் சேரு
பொருள் கண்ட உன்னையாரும்
பணம் என்று மட்டும் பார்த்தால் – தோழா
பிணம் என்று மட்டும் பாரு..!

சப்தத்தின் சிரிப்பும் கானல்
மெளனத்தின் புன்னகை வரம்
ரசிக்கின்ற உன்னுளம் தென்றல்
பாராட்டும் ஒளிமுகம் விடியல் – தோழா
பாராட்டும் பண்பே வானம்…!

மாறாத மகத்துவம் என்று
மண்மீது மாற்றமே உண்டு
இஇருண்ட உன் இதயமே கேடு
சொர்க்கமும் பூட்டியக் கூடு – தோழா
திறவுகோல் உனக்குள் தேடு…!

கைகளில் அள்ளியே நாளும்
கணக்கின்றி உரித்தென்ன லாபம்
கவலைகள் பெருகியே போகும்
வெங்காயம் வேறென்ன ஆகும் – தோழா
வீசிநீ எறிந்தாலே தீரும்…!

மோப்பநாய் போலவும் தேடி
ஆனந்தம் காணுவாய் கோடி
பதுங்கியப் பூனைபோல் தாவி
சுகங்களைக் கவ்வியே வாழி – தோழா
சந்தோசம் உனக்கான தோணி…!

கனவுகள் முயற்சியின் பொறுப்பு
கைகளில் நம்பிக்கை நெருப்பு
கண்களில் வெற்றியின் சிரிப்பு
கவலையின் வேர்களை அறுத்து – தோழா
கண்களின் அருவியை நிறுத்து…!

***
buhari2000@hotmail.com

Series Navigation

புகாரி

புகாரி