உன் முயற்சி தொடரட்டும்

This entry is part [part not set] of 35 in the series 20030518_Issue

புஷ்பா கிறிஸ்ரி


நீ உழைத்து

உயரவில்லையா ?

உழைப்பை மறவாதே!

நீ விதைத்து

முளைக்கவில்லையா ?

விதைப்பதை விட்டுவிடாதே!

உன் மூளையும்

செயற்படவில்லையா ?

சிந்தனையை விட்டு விடாதே!

நீ கேட்பதுவும்

கைகூடவில்லையா ?

கேட்பதை விட்டு விடாதே!

நீ நினைப்பதுவும்

நடக்க மறுக்கிறதா ?

நினைவையும் நிறுத்தாதே!

நம்பிக்கை உன் வாழ்வை

நல்லபடி நகர்த்தட்டும்

நல்லவைகள் நிச்சயமாய்

உன் வாழ்வில் நிகழட்டும்

முயன்று செயற்பட்டால்

முற்றிலும் வெற்றியென்று

சொல்லித் தந்த

பெரியவர்க்குச் சொல்லிவிடு

தவறு எனதல்ல..

தவறல்ல, அவர்

தந்த கருத்து

வள்ளுவனோ, ஒளவையோ

எந்த அறிஞனோ ?

உன் முயற்சி தொடரட்டும்..

புஷ்பா கிறிஸ்ரி

pushpa_christy@yahoo.com

Series Navigation