இதழ்

  • காலம் சஞ்சிகையின் ஆதரவில் “ஈழமின்னல் சூழ மின்னுதே”

    காலம் சஞ்சிகையின் ஆதரவில் “ஈழமின்னல் சூழ மின்னுதே”

    This entry is part of 29 in the series 20100402_Issue காலம் சஞ்சிகையின் ஆதரவில் “ஈழமின்னல் சூழ மின்னுதே” இலக்கிய நிகழ்வு 03 April 2010 Saturday 5:00 pm Mid Scarborough Community Centre 2467 Eglinton Ave East, Scarborough (Kennedy Subway) முடிந்து போன தசையாடல் பற்றிய கதை மூன்றாம் சிலுவை தேடலும் விமர்சனங்களும் உடல் பச்சை வானம் ஈழத்து நூல்களின் கண்காட்சி இடம்பெறும் தொடர்பு: 416 731 1752 […]


  • தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் – தமிழ்க் கணிமைக்கான சுந்தர ராமசாமி விருது

    தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் – தமிழ்க் கணிமைக்கான சுந்தர ராமசாமி விருது

    This entry is part of 29 in the series 20100402_Issue தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் – தமிழ்க் கணிமைக்கான சுந்தர ராமசாமி விருது பரிந்துரைக்கான அழைப்பு தமிழ்க் கணிமை, தகவல் நுட்பம் துறைகளுக்கான பங்களிப்புகளைக் கௌரவிக்கும் முகமாக சுந்தர ராமசாமி தமிழ்க் கணிமை விருது ஆண்டு தோறும் வழங்கப்படுகிறது. கனடாவின் தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் அமைப்பினால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்த விருது காலச்சுவடு அறக்கட்டளையின் பணவுதவியுடன் வழங்கப்படுகிறது. இலக்கியத் தோட்டம் நடத்தும் வருடாந்திர இயல் விருது […]