இதழ்


  • வேத வனம் -விருட்சம் 38

    வேத வனம் -விருட்சம் 38

    This entry is part of 36 in the series 20090618_Issue இந்திரனே பருகு இனிய சோமம் இதோ பாலும் நீரும் சேர்ந்து கற்களிடை இறுகி கம்பளி பிழிபட்டுக்கிடைத்த சோமம் இது சுவாஹா வஷட் சொல்லி எழும் சோமம் இது விண்ணின் மைந்தர்களே புள்ளி க்குதிரை பூட்டிய தேரில் ஈட்டிக் கைகொண்டு ஆபரணம் பல பூண்டு வரும் பரத குல வாரிசு நீங்கள் தருப்பைப்புல் மீதமர்க சோமம் பருகுக ( ரிக் 2/36) சூரியனைக்கிரணங்கள் விடுதலைசெய்ய […]