இதழ்  • கல்யாண்ஜி கவிதைகள் 4

    கல்யாண்ஜி கவிதைகள் 4

    This entry is part of 19 in the series 20011210_Issue நீ வருவதற்காக காத்திருந்த நேரத்தில் தான் பளிங்கு போல் அசையாதிருந்த தெப்பக் குளம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். தலைகீழாய் வரைந்து கொண்ட பிம்பங்களுடன் தண்ணீர் என் பார்வையை வாங்க்கிக் கொண்டது முற்றிலும்; உன்னை எதிர்பார்ப்பதையே மறந்துவிட்ட ஒரு கணத்தில் உன்னுடைய கைக்கல் பட்டு உடைந்தது கண்ணாடிக் குளம். நீ வந்திருக்க வேண்டாம் இப்போது. *************** நீச்சல் தெரியாது இருவருக்கும் என்ற உணர்வு படகுப் பயணத்தின் […]