மாற்றுக்கருத்து முற்போக்கு கருத்துகளை கொண்ட தமிழ் இரு மாத இதழ்

This entry is part of 38 in the series 20100718_Issue

சிவகுமார் . தா


அன்பிற்குரிய திண்ணை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு வணக்கம்,

நான் மாற்றுக்கருத்து ஆசிரியர், எங்கள் மாற்றுக்கருத்து முற்போக்கு கருத்துகளை கொண்ட தமிழ் இரு மாத இதழ் ஆகும், இந்த இதழை தங்கள் இனைய இதழில் எங்கள் முகவரியை இடம் பெற செய்யும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டு கொள்கிறேன் http://maatrukkaruthu.blogspot.com/

இப்படிக்கு
சிவகுமார் . தா

Series Navigation