27வது பெண்கள் சந்திப்பு கனடா ரொறொண்டோவில் 2008ம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் 12,13,14ம் திகதிகளில்

This entry is part of 40 in the series 20080103_Issue

அறிவிப்பு


27வது பெண்கள் சந்திப்பு

27வது பெண்கள் சந்திப்பு கனடா ரொறொண்டோவில் 2008ம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் 12,13,14ம் திகதிகளில் இடம்பெற உள்ளது. இந்நிகழ்விற்கு ஆக்கங்கள் தர விரும்பும் பெண்கள் தயவுசெய்து 2008, மே மாதம் 31ம் திகதிக்கு முன்பு தங்கள் ஆக்கங்களை அனுப்பி வைக்கவும். கட்டுரைகள் 10 நிமிடங்களுக்குள் அடங்கியதாக இருத்தல் வேண்டும். கட்டுரைகள் தவிர்ந்த ஏனைய ஆக்கங்ளை வழங்க விரும்புவோர் அது தொடர்பான சிறு குறிப்பையும் ஆக்கத்திற்கான நேர அளவையும் குறிப்பிட்டு அனுப்பவும்.
கனடா தவிர்ந்த ஏனையா நாடுகளில் இருந்து வந்து கலந்து கொள்ள விரும்புவோர் முன் கூட்டியே தங்கள் பெயர்களைப் பதிவு செய்தால் அவர்களுக்கான தங்கும் வசதிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கப்படும்.

தொடர்புகளுக்கு:-

416-282-2834
416- 289-0003
416-347-5287


Thamilachi2003@yahoo.ca atheethaa@hotmail.com

Series Navigation